Dans

Denne planen er laget med noen felles kapittel og egne kapitler for den enkelte kulturskole. Storfjord kulturskole sin utgave av planen ble vedtatt i levekårsutvalget i mars.

Planen bygger på kulturskolenes rammeplan, Mangfold og Fordypning, og mye av innholdet er kommet til gjennom gode faglige diskusjoner mellom ansatte i Storfjord, Balsfjord og Lyngen kulturskoler. Planen beskriver kulturskolenes ståsted i dag og mål framover. 

Kulturskolene i de tre kommunene har hatt ett nært samarbeid over et par år med felles lærermøter, rektormøter og noen felles prosjekter for elever. Samarbeidet beskrives nærmere i planen. Det har vært svært givende og vi tar sikte på å videreføre det.