Kommunestyret vedtok 27. februar 2019 i sak 6/19 adressefastsettende veinavn for to veier i kommunen.

 

Stedsangivelse

Vedtak

  1.  

Fra E8 mot avfallsmottaket og Kiholmen

Bulldoserveien / Bulldosarveien

Veinavnet må følge Kartverkets vedtak om skrivemåte.

  1.  

Fra E6 mot Helsehuset på Oteren

Helsehusveien

Kart er vedlagt (se nederst).

I henhold til Lov om Stadnamn § 10 har lokale organisasjoner med tilknytning til de vedtatte adressenavnene klagerett. Klageretten gjelder også for andre offentlige organer og virksomheter, som for eksempel Statens kartverk og andre som skal bruke det aktuelle navnet i tjenesten.

Etter stedsnavnloven er det i utgangspunktet bare skrivemåten av adressenavn som kan påklages, og ikke selve navnevalget.

Begrunnede klager sendes Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 OTEREN eller post@storfjord.kommune.no innen 11. april 2019. Begrunnelsen må behandle alle navn eller navneledd som klagen gjelder.

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler på telefon 77 21 29 65 eller e-post maria.figenschau@storfjord.kommune.no.