Listen ligger på kommunens hjemmeside under Innsyn og selvbetjening, og Høringer og kunngjøringer.

Listen viser de skattepliktige energiverkene, og verker og bruk. Det er vedtatt 7 promille i eiendomsskattesats.

Eier eller takstmottaker kan klage på takstgrunnlaget hvis det ikke er blitt klaget på samme grunnlag tidligere.

Klagen sendes skriftlig til Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 Oteren, eller på e-post: post@storfjord.kommune.no innen 12. april 2021.