Listen ligger på kommunens hjemmeside under Innsyn og selvbetjening, og Høringer og kunngjøringer.  Listen viser de skattepliktige energiverkene, og verker og bruk. Det er vedtatt 7 promille i eiendomsskattesats.Eier eller takstmottaker kan klage på takstgrunnlaget hvis det ikke er blitt klaget på samme grunnlag tidligere. Klagen sendes skriftlig til Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 Oteren, eller på e-post: post@storfjord.kommune.no innen 15. april 2023.