Det er snakk om 29 navn i Storfjord kommune fordelt på seks kvenske navn, fem nordsamiske navn og 18 norske navn:

Løpenummer

(se navnesaks-skjema)

Vedtatt skrivemåte

Navn på

Merknader

1

Larsberget

Berg

Primærnavn

2

Larsbergneset

Nes i sjø  

3

Larsbergelva

Elv

Norsk parallellnavn til 4 og 5

4

Larspahanjoki

Elv

Kvensk parallellnavn til 3 og 6

5

Lárasbáhjohka

Elv

Nordsamisk parallellnavn til 3 og 4

6

Inner-Larsbergelva

Bekk  

7

Ytter-Larsbergelva

Bekk

 

8

Nordre Larsbergelva

Bekk

 

9 Midtre Larsbergelva Bekk  
10 Søndre Larsbergelva Bekk  
11 Larsbergbukta Vik i sjø Norsk parallellnavn til 12
12 Lárasbáhmohkki Vik i sjø Nordsamisk paralellnavn til 11
13 Larsbergfjellet Fjell  
14 Lille-Larsberget Berg  
15 Larsbergsanden Strand i sjø Norsk parallellnavn til 16
16 Larspahanhieta Strand i sjø Kvensk paralellnavn til 15
17 Larsberggrunnen Grunne i sjø Norsk parallellnavn til 18
18 Larspahansoro Grunne i sjø Kvensk parallellnavn til 17
19 Larsberget Bruk 41/5  
20 Larsbergtunnelen Tunnel Norsk parallellnavn til 21 og 22
21 Larspahantunneli Tunnel Kvensk parallellnavn til 20 og 22
22 Lárasbáhtunealla Tunnel Nordsamisk parallellnavn til 20 og 21
25 Heggskogen Skog  
27 Boarečorru Rygg Nordsamisk parallellnavn til 28 og 29
28 Porišoro Rygg Kvensk parallellnavn til 27 og 29
29 Borritjårro Rygg Norsk parallellnavn til 27 og 28
30 Boarestealli Hylle (avsats) Nordsamisk parallellnavn til 31 og 32
31 Poriställi Hylle (avsats) Kvensk parallellnavn til 30 og 32
32 Borristælli Hylle (avsats) Norsk parallellnavn til 30 og 31

Vedlagt følger hele navneskjemaet fra Kartverket.

Lokale organisasjoner med tilknytning til stedsnavna har klagerett. Klageretten gjelder skrivemåten av navnet. En eventuell klage må grunngis, og skal sendes til Kartverket. Fristen for å klage settes til 31. mai 2019.