Det er snakk om 19 stedsnavn i Storfjord kommune fordelt på 14 nordsamiske navn, tre kvenske navn og to norske navn:

Løpenummer

(se navnesaks-skjema)

Vedtatt skrivemåte

Navn på

Merknader

1

Rovvejohka

Elv

Nordsamisk parallellnavn til 2 og 3

2

Rovijoki

Elv

Kvensk parallellnavn til 1 og 3

3

Rovijokkelva

Elv

Norsk parallellnavn til 1 og 2

4

Rovvegorži

Foss

Nordsamisk parallellnavn til 5 og 6

5

Rovijoenkoski

Foss

Kvensk parallellnavn til 4 og 6

6

Rovijokkfossen

Foss

Norsk parallellnavn til 4 og 5

7

Bajimus Rovvejávri

Vatn

 

8

Gaskkamus Rovvejávri

Vatn

 

Vedlagt følger hele navneskjemaet fra Kartverket.

Lokale organisasjoner med tilknytning til stedsnavna har klagerett. Klageretten gjelder skrivemåten av navnet. En eventuell klage må grunngis, og skal sendes til Kartverket. Fristen for å klage settes til 31. januar 2018.