Formannskapet vedtok i møte 3. mai 2019 sak 18/19 reguleringsplan for Elvevoll settefisk. Vedtaket er gjort etter kommunelovens § 13.Utvidet myndighet i haste-saker.

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

Plandokumenter til nedlastning:
Plankart
Planbeskrivelse
Planbestemmelser

 

Frist for å klage på vedtaket er satt til 13.6.2019