Flere har ytret ønske om å lære mer om birøkt og produksjon av honning. Og Landbruksprosjektet i Storfjord gjennomfører derfor et kurs i praktisk birøkt med oppstart tidlig i 2023.

Kurset vil inneholde en teoretisk og praktisk del hvor man er med en birøkter gjennom året fra starten med sjekk av kuber i februar, til å hente ut honning og klargjøring for vinteren utpå høsten. Loalitet for den praktiske delen vil kommer etterhvert.

På grunn av at arbeidet er væravhengig, og også avhengig av bienes innsats så kan det bli kort varsel på oppmøte hos birøkter. Det vil bli lagt en grov plan på når de ulike oppgavene skal gjennomgås, men så vil endelig dag bli fastsatt med melding 2-3 dager i forkant.

Deltakeravgift er 3800 kr inkludert lærebok, og påmelding skjer ved å sende en epost til: odd.geir.fagerli@storfjord.kommune.no

Det vil være mulig for deltakere fra Storfjord med eget foretak å søke om kompetansehevingstilskudd fra næringsfondet, og det kan innvilges inntil 75% av godkjent kostnader.

Etter endt kurs skal deltakerne være i stand til å drive birøkt på egenhånd, og det vil også være mulig å bestille egne kuber med bifolk høsten 2023 (under forutsetning av tilgjengelighet).

Vel møtt til kurs.