På rådhuset torsdag den 24 mars kl 20:00

Det vil bli en enkel gjennomgang av prosjektet, og kort om status så langt. Videre vil det være åpent for tilbakemelding, og gjerne en kort presentasjon av de enkeltes prosjekter og planer hvis ønskelig. Vi ønsker også tilbakemelding på om det er saker som savnes og om det er spesielle tema vi bør jobbe med.

Det blir servering av rundstykker, litt frukt og kaffe/te.

Vel møtt