Hjemmetjenesten og BPA søker etter tilkallingsvikarer som sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og assistenter/ hjemmehjelp, fra snarest.

Vi trenger personell innenfor følgende områder:

Pleie/omsorg, praktisk bistand/miljøarbeid og Fritidskontakt oppdrag i hjemmetjenesten / BPA.


Kan dette være noe for deg, ta kontakt med:

Tjenesteleder Sissel Bjørklund - tlf. 400 28835

E – post: sissel.bjorklund@storfjord.kommune.no