På grunn av lite nedbør og lave temperaturer i en lang periode ser vi at vanntilførselsen i indre storfjord vannverk er minkende. I den forbindelse ber vi om at innbyggere som får vann fra indre storfjord vannverk, reduserer vannforbruket der dette er mulig. Vi fører daglig tilsyn med inntaksdammen og vil holde dere oppdatert.