Når du nå klikker deg inn på fanen " Innsyn og selvbetjening " vil du få fram "Innsynsportal" istedet for postlista og "Utvalg, møter og vedtak" i stedet for "Møtedokumenter ".

Den "gamle" postlista vår blir historisk og det samme blir også eldre møtedokumenter.

Vi håper den nye innsynsportalen vil være et bedre tilbud til deg enn det vi har hatt tidligere.

Vær så god og prøv deg fram.