Vedtak:

Med hjemmel i Smittevernlovens § 4-1 vedtar Levekårsutvalget at den nasjonale forskriften om forbud mot opphold på fritidseiendommer i Storfjord kommune skal utvides til også å omfatte:

  1. Alle anlegg knyttet til drift av utleiehytter og campingplasser i kommunen: disse stenges
  2. Opphold på bobiler eller campingvogner er ikke tillatt for innbyggere med bostedsadresse utenfor Storfjord
  3. Eventuelle jobbrelaterte behov og spesielle unntak må søkes om: henvendelse gjøres til post@storfjord.kommune.no

Dette innebærer at det ikke er tillatt med overnatting på campingvogner, bobiler, hytter og hytter for utleie, spikertelt og liknende installasjoner med mulighet for overnatting.

Opphold på hytter eller campingvogner er tillatt for innbyggere i Storfjord, men det anmodes om å unngå større sosiale sammenkomster utover nære relasjoner/i husstanden/mer enn fem personer.

Dagsturer for å sikre anlegg er det anledning til hvis man ikke kan ordne tilsyn med materiell og eiendom på annen måte: Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Vedtaket er basert på to forhold:

  1. for å ivareta forsvarlig kapasitet i kommunens helsetjeneste, da særlig med tanke på legevakt, for våre innbyggere
  2. for å redusere risikoen for smitteoverføring mellom kommuner

Vedtaket gjelder fra torsdag 09.04.20 med en ukes varighet.

Ny vurdering vil gjøres senest 16.04.20 for en eventuell forlengelse av vedtaket i ytterligere 7 dager.