20190618_100402

Sett sine bedre dager

Alle som har gått skogstien noen ganger vil huske det bløte partiet helt i starten av løypa, før oppstigninga starter. Kloppene i dette området har sett sine beste dager, og i år var turen kommet for å fornye og utbedre dem.

20190618_124222 (2)

Litt bredere

De nye kloppene som har kommet på plass er litt bredere enn de gamle. Det vil gjøre dem lettere å forsere, også for turgåere som ikke har kjempegod balanse. Alle som har gått turen mellom Bjørnhumpen og Skjellhumpen vil kjenne modellen igjen fra myrpartiet mellom de to kassene på Åsen.

20190618_102525

33 meter tørrlagt

Til sammen blei det lagt drøye 33 meter med klopper i dag. Det er et litt lengre parti enn det som opprinnelig var klopplagt. Den vurderinga blei gjort etter ei befaring tidligere i juni, da det fremdeles var svært vått i området. Forhåpentligvis skal dette bidra til en tørrere tur også tidlig på våren. De første besøkende passerte allerede mens arbeidet pågikk.

20190618_143001

Vil du bidra til skogstifondet?

Drift og vedlikehold av Lulledalen skogsti finansieres gjennom et eget, lite fond. Alle privatpersoner og bedrifter som synes at skogstien er et godt tilbud for seg sjøl og besøkende kan bidra med  et valgfritt beløp. Disse midlene vil bli brukt til nye klopper langs stien, skiltrenovering, toalettpapir og annet det er løpende behov for langs traseen. Benytt vipps-nummer 140927. Deretter kan du velge "Turområder" og taste inn et valgfritt beløp til Lullestien eller andre turområder du vil bidra til. Midlene er øremerket det området du velger. Alle monner drar!

God tur langs Lullestien!