Arbeidsoppgaver:

-Sette seg inn i ditt anleggs historie og vise besøkende rundt, på norsk og engelsk

-Drift av liten museumskafé og butikk

-Kassabetjening

-Lett vedlikehold av uteareal.

 

Arbeidstiden vil hovedsakelig være fra torsdag-søndag, 11.00-17.00.

Arbeidsperioden vil hovedsakelig være fra 07.07.22-07.08.22.

Husk å oppgi hvilket/hvilke anlegg du kan tenke deg å jobbe på.

 

For mer informasjon gå inn på www.nav.no eller www.ntrm.no