Venche og Siv på Moskkogaisi

Stort sett godt fornøyd med skilting og merking

81 prosent svarer at de er tilfreds eller svært tilfreds med skilting og merking av turstier i Storfjord. Vi har fått noen konkrete innspill om forbedringer, og mange trekker fram de samme tingene:

 • Bedre merking i området mellom Langdalen og Elvevolldalen.

 • Restaurering av Bollmanns- /Russeveien.

 • Oversiktskart på sentrale steder som viser hvilke turmuligheter som finnes i området.

 • Bedre merking av toppturene.

Det er litt færre som er fornøyd med parkeringsmulighetene og merking av startpunktene. 60 % er tilfreds eller svært tilfreds, mens 32 % er nøytral. Forbedringsforslagene på dette punktet er:

 • Tydeligere merking av parkeringsplassen og startsted, f.eks. med et P-skilt slik at det ikke er tvil.

 • Planering av ujevne parkeringsplasser.

 • Vinterbrøyting av parkeringsplasser.

Falsnestinden
Foto: Susanne Vallesæter

Fine naturopplevelser, god trim og at hele familien kan være med er viktigst

82 % av de som har svart, har deltatt i trimpostkassekonkurransen eller 5 på topp. Hele 96 % er tilfreds eller svært tilfreds med konkurransetilbudet. De endringsforslagene som går igjen er nye topper, flere turer å velge mellom, flere korte løyper, minst 10 turer som er tilrettelagt for barnevogn/rullestol, benker ved postkasser og flere klopper der det er fuktig.

De fem viktigste årsakene til å delta er:

 1. Fine naturopplevelser (90 %)

 2. God trim (75 %)

 3. Passer for hele familien (46 %)

 4. Gratis (31 %)

 5. Lett å gjennomføre (21 %)

På spørsmålet om hva deltakerne tror vil få enda flere til å bli med i konkurranser, er dette blant forslagene: Mer markedsføring på Facebook, fellesturer, en Facebook-gruppe der man kan avtale å gå sammen, god merking av løypene, gapahuk/rasteplass ved kassene og en vinterversjon av konkurransen.

De som ikke har deltatt, svarer at de vil vurdere å delta bl.a. dersom det er så godt merka at de kan være helt trygge på å finne fram, eller dersom de slipper å kjøre rundt i hele kommunen for å delta.

Vi spurte også hva folk tror kan få flere barn og unge til å delta. Her trekker flere fram de voksnes rolle som motivatorer, men annen motivasjon i form av spesielle premier i barneklassen, natursti eller rebus når du kommer til kassa nevnes også.

To tredjedeler av deltakerne foretrekker papirskjema for å registrere turene sine fordi det er enkelt og motiverende, mens den siste tredjedelen foretrekker nettregistering på telltur.no av samme grunn. Dette er med andre ord en smakssak.

Mange bruker turheftet og turkartpakken

Hele 95 % bruker turheftet «På tur i Storfjord – et mangfold av trimpostkasser og toppturer» når de søker informasjon om turstiene i vår kommune. Deretter er det nettsidene til kommunen (50%) og «Turkartpakke for Storfjord» (41 %) som er mest brukt. 86 % er tilfreds eller svært tilfreds med informasjonen som blir gitt.

skilt ved Sommersetlia

Dette gjør vi videre

Vi har nå fått nyttige tilbakemeldinger om hva som fungerer godt, og hva som kan bli bedre. Enkelt sagt betyr det at vi kan fortsette med det som fungerer, samtidig som vi setter inn ekstra ressurser på de områdene der vi har fått tilbakemeldinger om at ting kan bli bedre. De tiltakene som ikke koster så mye, kan vi se på med det samme. Tiltak som koster mer må vi legge en mer langsiktig plan for, og prøve å skaffe finansiering til.

Noe er vi allerede i gang med: Skiltene på Bollmanns- /Russeveien er under rehabilitering. Alle tekstene er gjennomgått og har blitt oversatt, og etterhvert som vi får sponsorer eller tilskudd til nye skiltrammer kommer det opp nye skilt. Vi har også fra tidligere intensjonsavtaler med noen få turentusiaster som har meldt seg frivillig til å friske opp og nymerke toppturer og andre turer som har behov for det. Kan du tenke deg å bidra med merking, så vil vi gjerne ha kontakt med deg også.

Vi har i tillegg allerede begynt vurderinga av en konkurranse for dem som ikke har mulighet til å kjøre mellom ulike kasser, og vil lansere ei forsøksordning for dette for sesongen 2019. Vi vurderer nå etter brukerundersøkelsen også muligheten for et forsøk med en vinterkonkurranse i perioden 1. januar 2020 – 15. april 2020, med elektronisk registrering via telltur.no og trekkepremier.

En annen idé som vi vil prøve ut, er en Facebook-gruppe der folk kan avtale å gå sammen på tur. Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon om det når sommersesongen nærmer seg.

Vinterbrøyting av noen av de parkeringsplassene vi har fått innspill om vurderer vi nå muligheten for å ta inn i framtidige brøyteroder.

Når det gjelder gapahuker og rasteplasser eller benker ved kassene, håper vi å få til et samarbeid med lokale lag og foreninger, friluftsrådet og aktuelle sponsorer. En benk på et fint utsiktspunkt er helt klart et tilbud som mange vil sette pris på.

Visjonen vår er "Et friskt og aktivt Storfjord!", og alle innspillene er gode å ha med seg på veien videre. Takk igjen til dere som tok dere tid til å delta!