Tekst fra www.statnett.no:

Under stormen i Nord-Norge i forrige uke ble en av Statnetts master på forbindelsen mellom Kobbelv og Ofoten tatt av et snøskred. Denne forbindelsen er derfor ute av funksjon inntil det kommer på plass en ny mast.

Feilen medfører at kraftforsyningen i nordre deler av Nordland, Troms og Finnmark vil være noe mer sårbar inntil ny mast er på plass, men feilen har ikke medført konsekvenser for forbrukere.

Det er usikkert når en ny mast kan være på plass, men det arbeides for at dette skal skje så snart værforholdene tillater dette.

Publisert https://www.statnett.no/om-statnett/nyheter-og-pressemeldinger/nyhetsarkiv-2019/mastehavari-i-nordland/