På grunn av ombygging på sykehjemmet er det for tiden ikke mulig å tilby matombringing. Tjenesten vil tidligst starte opp igjen til høsten. Nærmere informasjon om oppstartsdato vil legges ut på kommunens hjemmeside så snart dette er avklart.