Åsen sykehjem har gått over til "Kok og Kjøl", der maten kjøles hurtig ned til 4 grader etter produksjon. Maten pakkes så raskt i porsjoner til hjemmeboende.
Ved slik produksjon har maten en holdbarhet på ca èn uke.
Oppvarming gjøres i den enkeltes hjem, ved å ta maten ut av pakning og varmes i microbølgeovn.
Matombringing er for hjemmeboende eldre og andre med særskilt behov.

Det er mulig å kjøpe mat for 3 dager i uken, etter søknad om matombringing. 
Middag m/dessert, kr. 130,- pr. dag
Middag u/dessert, kr. 115,- pr. dag

Det kjøres ut mat 2 ganger i uken:
Utkjøring tirsdager er med mat for onsdager. Utkjørig torsdager er med mat for fredag og/eller mandag.
Første utkjøring blir tirsdag 9.februar. Neste utkjøring er torsdag 11. februar.

Ved spørsmål ta kontakt med kjøkkensjef Ann-Heidi Oppervold tlf: 40 02 88 54
eller enhetsleder Sissel Bjørklund tlf: 40 02 88 35