Ønsker du å gi innspill til kommuneplanens samfunnsdel (Samfunnsplanen)?

På fredags morgen 07.06.19 klokken 08:00 stenger vi tilbakemeldingsfeltet på nett for denne omgang. Når du ikke dette og ønsker å medvirke, får du ny mulighet når planen blir lagt ut til offentlig høring og ettersyn i neste prosesstrinn.

Nå skal alle innspill gjennomgås og vurderes før resultatet legges frem for politikerne som skal bestemme kursen for kommunen vår videre.

LINK TIL NETTSIDE FOR SAMFUNNSPLANEN