Når vi avvanner slammet på Hatteng, så tar vi ut tørrstoffet og slipper kun vannet ut i fjorden gjennom kommunens avløpsledning. Vi tar ut omkring 100 tonn slam hvert år som kjøres til Origo Skibotn for kompostering.

 

Sigleif Pedersen

Daglig leder

Tlf 91651142/40231620

sigleif@avfallsservice.no