Kommunen har en pågående forskriftsprosess med re-godkjenning av eksisterende løypenett, denne prosessen er planlagt ferdigstilt innen juni 2021. Meldte oppstart vil være revidering av denne forskrift.

Storfjord kommune har i pågående forskriftsarbeid mottatt flere forslag til endringer og nyetablering i løypenettet. Disse forslagene vil bli vurdert i nytt forskriftsarbeid:

  • Sammenbinding mellom Parasløypa og Målselv kommune gjennom Čorrovággi til Reiersdalen
  • Sammenbinding mellom Oteren (Mortendalsløypa) og Hatteng (Kitdalsløypa)
  • Løype til drivstoffpumpe Skibotn (Apaja eller Skibotn Sentrum)
  • Løype fra Helligskogen Fjellstue til Skibotnløypa
  • Løype til fjorden/sjø ved Hatteng/Oteren
  • Omlegging av Kitdalsløypa fra Sørdalen til Midterdalen
  • Omlegging av Sammenbindingsløypa mellom Veltvannet og Skibotnløypa
  • Omlegging av Skibotnløypa til østsiden av Skibotndalen fra Olderbakken til Brennfjell

Har du innspill eller informasjon til arbeidet angående nevnte løypeforslag, eller andre løypeforslag, bes du sende disse til kommunen innen 16.05.21. Innspill merkes med saksnummer 21/645 og sendes til:

Storfjord kommune                       post@storfjord.kommune.no
Oldersletta 1
9046 Oteren

Dagens løypenett kan sees i vår Kartløsning, her kan man også tegne ønskede endringer eller nye traséer med tegneverktøyene. Mer info om dagens løypenett finner du ved å klikke her. Dokumentene til avsluttet høringsprosess i pågående forskriftprosess finner du her.

Har du spørsmål til prosess eller noen av løypeforslagene, kan du kontakte:

Joakim Stensrud Nilsen, tlf. 400 28 822, epost: joakim.nilsen@storfjord.kommune.no
Marit Lillebo Figenschau, tlf. 400 28 855, epost: marit.figenschau@storfjord.kommune.no