SKIBOTN:
Strekningen Olderbakken vil bli utkoblet mandag 4.februar fra kl 09-kl 20. Abonnentene bes tappe opp vann så de klarer seg hele dagen. Resten av abonnentene i Skibotn vil kunne få mindre trykkendringer.

HATTENG:
På grunn av arbeidet vil vanntrykket i høyereliggende områder på Hatteng bli redusert tirsdag 5.februar fra kl 12-kl 20.

ELVEVOLL-RASTEBY:
Strekningen Steindalen-Rasteby bli helt fri for vann torsdag 7.februar fra kl 12-kl 20.
Abonnentene bes tappe opp vann så de klarer seg hele dagen.

 

Vi beklager de ulempene dette medfører.
Det er sendt telefonvarsling til de berørte områdene.