På grunn av Koronavirussituasjonen i Norge og som smitteverntiltak har Forebyggende avdeling ved psykisk helsetjeneste og rusomsorgen midlertidig lagt om på vår virksomhet.  I en periode fremover vil vi derfor ikke gjennomføre kontorsamtaler, men tilby samtaler over telefon.  Når det gjelder utadrettet virksomhet/hjemmebesøk så blir dette vurdert forløpende ut fra aktuell situasjon.

Publikum og tjenestemottakere vil nå oss på hverdager mellom kl 09.00 og 15.45:

  • Ruskonsulent Roger Sommerseth - tlf 982 89 166
  • Spesialsykepleier Ketil Slettli - tlf 982 89 145
  • Vernepleier Eivind Letto (mandager, torsdager og fredager) - tlf 400 28 807