I går ble status for snøskuterløypene oppdatert med stenging av flere traseer. Stengingene er gjort som følge av den høye snøskredfaren og snøfallet varslet på www.varsom.no. Status for snøskuterløypene blir kontinuerlig vurdert av kommunen og vil oppdateres fortløpende. Dermed er det viktig at brukere holder seg oppdatert via informasjonssiden https://www.storfjord.kommune.no/snoeskuterloeyper.575197.no.html .

Vi oppfordrer all friluftsliv å utvise forsiktighet ved bruk av skredterreng ved pågående skredfare. Hold dere oppdatert via varsom.no og følg de råd som gis for ferdsel i naturen.