Møteplassen er åpen fra onsdag 6. september og hver onsdag fremover.

Kl. 11:00-13:00 på Valmuen.

Det vil være åresalg, sangstund og sosialt samvær. Ta med deg en premie til åresalg hver gang.

Kaffe og vafler selges til kr 50,- pr. person.

Arrangør er Storfjord pensjonistforening.

Velkommen!