IMG_20220224_094619-2
Rektor Lill og biblioteksjef Silja kan nå låne ut fritidsutstyr til elevene Jonathan, Stella og Rasmus.

Dette er ei prøveordning der utstyrssentralen på biblioteket utvides med en utstyrsbase på hver skole.

Storfjord kommune ønsker at alle barn og unge skal ha enkel tilgang på fritidsutstyr, og derfor har kommunestyret satt av 30.000 kroner til innkjøp av utstyr for 2022.

- Jeg er glad for at vi i kommunestyret fikk til å prioritere dette tiltaket for barn og unge, på tross av økonomisk trange tider ellers. Nå håper jeg at flest mulig kommer til å benytte seg av tilbudet, sier ordfører Geir Varvik.

Skøyter til alle!

Utstyrssentralen har de siste årene opplevd stor etterspørsel etter skøyteutstyr, og har derfor prioritert skøyter i alle størrelser i første omgang.

- Føttene til unger vokser fort, og skøytesesongen er kort. Min opplevelse er at skøyter er noe familier ofte mangler. Jeg synes er det flott at skolebasene kan tilby dette utstyret nå som det er høysesong, sier biblioteksjef Silja Skjelnes-Mattila, som drifter utlånssentralen ved biblioteket.

Enkelt å låne

Det er meninga at det skal være enkelt for elevene å låne, både i skoletida og på fritida. Ved å henvende seg til skolepersonellet kan elever som har lyst til det få låne utstyr i inntil tre dager. Muligheten til å låne utstyr gir flere muligheten til å være fysisk aktiv på vinteren, og teste ut aktiviteter de kanskje ikke har prøvd før uten selv å kjøpe inn utstyret først.

En detaljert oversikt over tilgjengelig utstyr er lagt ut på kommunens nettside, slik at alle kan sjekke hva som finnes.  

Planer satt ut i livet

Dersom ordninga blir en suksess, er målet å videreføre forsøksordninga også i kommunebudsjettet for 2023.

‑ Dette er et godt eksempel på at vi får gjennomført vedtatte planer i praksis, sier kommunalsjef oppvekst May-Tove Lilleng. – Utstyrssentralen er nevnt både i kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet, og i vår temaplan for sosial utjevning. Her har Skibotn og Hatteng skole, biblioteket og FYSAK Storfjord i fellesskap skapt et flott tilbud til våre yngste innbyggere.