Etter ønsker fra flere av dere som deltok i vår deltakerundersøkelse lanserer vi en vinterversjon av postkassetrimmen i perioden 1. januar - 30. april. Vi håper flest mulig har lyst til å starte det nye aktivitetsåret 2020 sammen med FYSAK Storfjord. Dersom du deltar på telltur.no er det viktig at du har meldt deg på konkurransen før du begynner å samle poeng. I mai trekker vi premier!
 
Les mer om konkurransen her, eller på FYSAK Storfjord sine sider.
 

Konkurranseregler for FYSAK vinterkonkurranse

 1. Konkurranseperiode: 1. januar – 30. april
 2. Poengsystem: Konkurransen går på POENG. Man kan velge om man vil gå til en eller flere trimkasser i Storfjord (ikke toppturkasser), så lenge man samler opp minimum poengsum for sin klasse:
  1. Barn (0 - t.o.m. det året du fyller 16 år): 50 poeng
  2. Voksne: 125 poeng
  3. Godt voksne (62+) inkl. funksjonshemmede: 75 poeng
 3. Premiering: Trekkepremier i hver klasse.
 4. Registrering: Papirskjema eller telltur.no (velg Vinterkonkurranse FYSAK). Husk å melde deg på konkurransen før du begynner å samle poeng!
 5. Frist for innlevering av papirskjema: 1. mai
 6. Frist for siste registrering på telltur.no: 30. april

Turene er de samme som for Postkassetrimmen. 5 på topp-kassene inngår ikke.


Sikkerhet på tur

All ferdsel skjer på eget ansvar. Vær obs på at turruta er skiltet og/eller beskrevet for ferdsel i på barmark. Ved vinterferdsel bør man ha kunnskap og utstyr for forholdene. Ha med deg nødvendig utstyr av klær, mat, kart og kompass, avhengig av turens lengde og gradering. På vinteren, men også tidlig på sommeren kan det ligge det snø i turområdene. Skal du ferdes i snødekt terreng, sjekk skredvarsel (www.varsom.no), skredkartet (bratthet i turterreng) og værmelding. Vær obs på skavlbrudd langs eggen/toppen av fjellet, utløpssoner for skred, samt terrengfeller. Hør med lokalkjente dersom du er usikker på forholdene.