Som vanlig er konkurransen delt inn i tre klasser der man må gå til enten 10 eller 20 ulike kasser avhengig av hvilken klasse man deltar i. Det som er nytt i år er at man som et alternativ kan velge å være poengdeltaker. Dette er ei forsøksordning i 2019, etter innspill fra dere som deltok i brukerundersøkelsen. Fra og med i år kan man velge å gå til ei eller noen få kasser i sitt nærområde og samle poeng. Man kan altså enten​ gå til 10 eller 20 ulike kasser eller​ samle 100 eller 250 poeng.

Som vanlig blir det ordførertur for å markere sesongstarten, og datoen er satt til søndag 16. juni klokka 12. I år går turen til Lulledalen. Vi kommer tilbake med mer informasjon når turen nærmer seg.

Her finner du konkurranseskjema for postkassetrimmen og 5 på topp. Konkurranseskjemaet er oppdatert med poeng. Dersom du foretrekker å bruke elektronisk informasjon på telltur.no, må du fra og med i år velge den konkurransen du vil delta. Hvordan dette gjøres framgår på sida