Nord-Troms museum AS ble stiftet i 1979 og eies av de seks kommunene Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. Hovedkontoret ligger på Halti i Nordreisa kommune. Nord-Troms museum er et mangfoldsmuseum som har spesielt ansvar for samisk og kvensk historie og kultur i regionen.

Vi har historiske anlegg i alle kommunene og søker nå etter studenter og skoleungdommer som har lyst til å jobbe med formidling av lokal og regional historie til våre besøkende på ett eller flere av museumsanleggene i sommersesongen.

Arbeidsoppgaver:

• Sette seg inn i anleggets historie og vise besøkende rundt

• Drift av anlegget, samt museumsbutikk og kafe

• Enkelt vedlikeholdsarbeid innendørs og utendørs • Andre oppgaver kan tilpasses kvalifikasjoner og interessefelt hos den enkelte; f.eks.: film, foto og kommunikasjon, skrivearbeid, handverk etc.

Ønskede egenskaper

• Interesse for og kunnskap om historie, samfunnsfag og formidling

• Beherske norsk, engelsk og evt. andre språk muntlig og skriftlig • Imøtekommende, serviceinnstilt og ansvarsbevisst

• Evne til å jobbe selvstendig

Arbeidstiden tilpasses anleggenes åpningstid i perioden 6.-30.juli 2021. Det vil bli gjennomført et felles obligatorisk opplæringsprogram i løpet av uke 25 og 26.

Les mer om anleggene her:Museumsanlegg – Nord-Troms Museum (ntrm.no)

Søknad sendes innen 6.april 2021 til kontor@ntrm.no

 Oppgi hvilke(t) anlegg som er aktuell for deg å jobbe på. Ved spørsmål kontaktes kontorleder Tove Albrigtsen tlf. 975 58 330

Med forbehold om forandringer i koronasituasjonen.