Familieveiledning er et lavterskeltilbud hos NAV Balsfjord-Storfjord rettet mot barnefamilier og unge opp til 25 år.

Familieveileder kan:

  • være en støtteperson dersom man trenger hjelp til å mestre en vanskelig livssituasjon, rydde i økonomien eller strever med skjemaer 
  • gi råd og veiledning innen husholdning, arbeid og utdanning
  • være en koordinator opp mot andre tjenester og instanser

Tjenesten har som mål å gi hjelp til selvhjelp, med vekt på mestring, og er regulert etter sosialtjenestelovens § 17, opplysning, råd og veiledning.

Familieveileder har kontor hos NAV Balsfjord-Storfjord, og kan kontaktes på hverdager på tlf. 458 32 431 mellom kl. 09.00-15.00. Mer informasjon om tjenesten, lenke til søknadsskjema og kontaktinformasjon finner du her: https://www.storfjord.kommune.no/familieveileder-hos-nav-balsfjord-storfjord.5949400-403485.html