Benedicte har grunnutdanning som lærer, samt mastergrad i offentlig ledelse.  Hun har ledelseserfaring som tidligere NAV-leder for Storfjord/Balsfjord, og kommer nå fra stillingen som kommunalsjef oppvekst i Balsfjord kommune.

Vi ønsker henne velkommen tilbake til hjemkommunen, og er svært glad for at hun tar utfordringen med å videreutvikle oppvekst- og kulturtjenestene i Storfjord.