Formålet med denne ordninga er å stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner, men den gjelder også arrangement eller aktivitet som må avlyses på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid- 19.

Ordninga gjelder for perioden 1. januar til  31. august 2021. Søkerne må være registrerte i Frivilligregisteret for å søke.

Søknad skal sendes elektronisk til lotteri- og stiftelsestilsynet. Her kan du lese hele utlysningsteksten og finne lenke til søknadsskjema: Tilskot i forbindelse med arrangement eller aktivitetar - Lotteri- og stiftelsestilsynet (lottstift.no).

 

Andre nyttige lenker for foreninger som vurderer å søke:

Sjekk om du kan søke tilskot i forbindelse med arrangement eller aktivitet - Lotteri- og stiftelsestilsynet (lottstift.no)

Slik søker du tilskot i forbindelse med arrrangement eller aktivitetar - Lotteri- og stiftelsestilsynet (lottstift.no)

 

Lokale lag og foreninger oppfordres sterkt til å benytte denne muligheten til å søke kompensasjon dersom de er rammet av restriksjoner i forbindelse med pandemien.