Storfjord kommune har vedtatt "Styrking av landbruket i Storfjord" , og prosjektet er godt i gang. Det har så langt vært gjennomført både kurs og landbrukskafeer med ulike tema. Skogbrukstjenesten kjøper Storfjord fra Lyngen kommune V/Elisabeth Thorstad (fra og med 1 april 20), og Marit Figenchau på landbrukskontoret har dermed fått 1 dag per uke hvor hun utelukkende kan jobbe med prosjektet.

Hva man kan drive med innen landbruk er mye, og et av satsingsområdene i prosjektet er nettopp å få flere til å starte og drive med honningproduksjon. Du trenger ikke å ha gård for å kunne drive birøkt, men du vil likevel bli et viktig bidrag i styrkingen av landbruket i Storfjord. Du kan selvfølgelig melde deg på kurset og velge å ha det som en trivelig hobby. Men har du et foretak (eller etablerer et foretak) og ønsker å drive med produksjon for salg, så er det mulig å søke om støtte til kurset gjennom næringsfondet i Storfjord. Vedtektene åpner for å gi inntil 75% i tilskudd av dokumenterte utgifter til kompetanseheving. For mer info i forhold til dette kan du ta kontakt med Odd Geir Fagerli på næringskontoret.

Kurset arrangeres av Honning i Nord og koster 3500 kr inkludert fagbok, og 1500 kr for andre medlemmer i samme husstand/bedrift. Påmelding skjer til: Post@honninginord.no

Les mer på facebook siden deres, eller ta kontakt med Joachim Gullesen 98480893