• Publikumsmottak: mandag og torsdag kl. 12.00-14.00
  • Timeavtaler: hverdager kl. 08.00-15.00
  • Telefon: 55 55 33 33 hverdager kl. 09.00-15.00
  • Chat: www.nav.no hverdager kl. 09.00 - 14.30