Fra og med 1 januar 2020 får Storfjord nytt kommune nummer.

Per i dag "heter" Storfjord 1939, men fra og med 1 januar 2020 er det nye "navnet" 5425

Storfjord 5425