De nye retningslinjene finner du som vedlegg til denne artikkelen.

Du kan lese mer om Transporttjenesten for funksjonshemmed på nettsiden til Troms Fylkeskommune, klikk lenke her.