-          Maks fem personer eller en husstand på besøk hjemme hos deg (kan være 10 personer på sammenkomst på offentlig/leid sted)

-          Barn i barnehage og barneskole kan ha besøk fra egen kohort

-          Hold 1m avstand til andre når beveger deg utenfor hjemmet

-          Unngå unødvendige reiser innenlands, reise til utland er frarådet

-          De under 20 år kan trene og ha fritidsaktiviteter som normalt, også med andre kommuner som har lite smitte

-          Voksne kan drive aktivitet inne inntil 10 personer med 1m avstand, utendørs er ubegrenset så lenge det er 1m avstand

-          Møter og arrangementer: innendørs maks 10 pers (100 pers ved anviste plasser) og utendørs maks 200 pers (600 pers ved anviste plasser)

-          Serveringssteder har skjenkestopp kl. 22.00, og skjenking kun ved servering av mat

 

Vi minner på å fortsatt være forsiktig med reising og besøk, holde 1m avstand til andre og vaske/sprite hender når man er på butikk.

 

Med hilsen

Kriseledelsen

Storfjord kommune