Containeren fylles

Senteret, som tidligere har fungert som skole og oppvekstsenter, måtte tas midlertidig i bruk som driftslokaler for Valmuen verksted da denne tjenesten blei husløs på grunn av brann høsten 2014.

Styret som nå er etablert består av representanter fra kommunen og lokale lag og foreninger, og man skal i fellesskap komme fram til de løsningene som er best for bygget og bygda. De foreningene som er representert er Vestersida bygeutvalg, Ima husflidslag, Storeng Steindal trim og  Vestre Storfjord lysløypelag. Ninni Simonsen er valgt som styrets leder.

Etter at Valmuen verksted flytta inn i nybygde lokaler like før jul, blei endelig gymsalen og samfunnshusdelen av bygget frigjort. Her er det allerede mulig å være fysisk aktiv på kveldstid, med tilbud om zumba og innebandy. Er det flere som vil starte opp med treningsgrupper i gymsalen, kan man søke her. En følge av Valmuens drift i lokalet er et nytt, funksjonelt kjøkken med møterommuligheter. Nå skal det avklares gode løsninger for utleie av lokalene til samfunnshusformål.

Valmuen rydder

Ellers er det mange rom i huset som i stor grad har blitt brukt til lager, og kommunen jobber med å rydde disse slik at de skal være mulige å leie til for eksempel bedrifter eller enkeltpersonforetak som har behov for kontor eller andre typer lokaler. I tillegg skal Forebyggende avdeling si utegruppe og de foreningene som allerede disponerer lokaler i senteret fortsatt ha tilholdssted her.

Bildene: Det har vært gjennomført en ryddeaksjon i Vestersidasenteret, for å få bort gammelt og ukurant utstyr som har opptatt plass på brukbare rom.