Fra og med 1. januar 2023 tar Storfjord kommune i bruk nytt økonomi- og lønnssystem. Det betyr at dagens løsninger for reiseregning, timelister, lønnsslipp m.m. endres. Alle vil i løpet av januar får tilgang til det nye systemet. Opplæring i hvordan man bruker de nye løsningene vil være tilgjengelig som e-læring, og i tillegg vil det arrangeres korte kurs etter behov. Mer informasjon om opplæring kommer.

Ansatte, folkevalgte, oppdragstakere eller andre som mottar lønn eller godtgjøringer fra Storfjord kommune må forberede seg på å bruke dette, da timelister, reiseregninger m.m. på papir vil utgå i løpet av første halvår 2023.