Vi inviterer til møteplass for ungdom mellom 13-18 år. Møteplassen arrangeres hver onsdag mellom kl.18-21, annenhver gang på Hatteng og Skibotn. Det vil bli servering av mat og mulighet for å være med på matlagingen, i tillegg til ordinære klubbaktiviteter. 

Dagmar Miller fra Skibotn er ansatt som kokk og miljøarbeider i prosjektet, og vil inkludere ungdommen i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet. Mattilbudet er selvsagt gratis. 

Oppstart: Fritidsklubben på Hatteng 13. september og fritidsklubben på Skibotn 20.september. Møteplassen arrangeres altså i partallsuker på Skibotn og oddetallsuker på Hatteng.

 

Vi håper vi sees!