Oddmund Kristiansen som ung. Fotografiet henger i barndomshjemmet.
Oddmund Kristiansen som ung. Fotografiet henger i barndomshjemmet.

Han utdannet seg som bygningsingeniør ved Oslo tekniske skole i 1940 og tok tilleggsutdannelse ved NTH. Som billedkunstner var Oddmund selvlært i den forstand at han aldri tok noen offentlig kunstutdannelse. Han visste tidlig at det var kunstner han skulle bli. Fra 1947 og fram til sin død livnærte han seg da også av kunsten.

Oddmund Kristiansen debuterte i Trondheim Kunstforening i 1944, 24 år gammel.
Oddmund Kristiansen debuterer i Trondheim Kunsforening i 1944, bare 24 år gammel.

Oddmund debuterte imidlertid allerede i 1944 med maleri og grafikk i Trondhjems Kunstforening, bare 24 år gammel. Han fylte salene med sine malerier, og monterte alle selv. Høsten i 1946 stilte han igjen ut i Trondhjems Kunstforening og oppnådde svært gode kritikker i avisene hvor han blei omtalt som en lovende kunstner. Spesielt fargebruken hans blei framhevet. Dette var hans første separatutstilling og han stilte ut 37 bilder. Samme høst debuterte han også på høstutstillingen i Oslo.

Karikaturheftet Jøss!
Karikaturheftet Jøss!

I 1945 ga Oddmund ut karikaturheftet ”Jøss!” som inneholdt vitser, skrøner og karikaturer fra okkupasjonsårene. Da var han 25 år gammel. Han leverte også illustrasjoner til Trondheims-avisene i 40- og 50-åra. I 1950 fikk han i oppdrag å smykke ut E.C. Dahl lokaler, med blant annet et stort veggmaleri. Det finnes også et veggmaleri i Malvik gravkapell. I 1956 får han i oppdrag å dekorere Elverhøy skole i Melhus, og leverer her utsmykninger i mosaikk. Oddmund hadde en stor bredde i sin produksjon, og utmerket seg som en svært dyktig kunsthåndverker. I 1960 stilte han for første gang ut i Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Her stilte han ut bokbind, glassmaleri, lærarbeider, tekstil, maleri og gouach. Samme år deltok han også med bokbind på Triennalen i Milano og kom hjem med en gullmedalje.

Oddmund arbeider med glassmaleriene til Haslum krematorium.
Oddmund arbeider med glassmaleriene til Haslum krematorium.

I 1953 fikk Oddmund i oppdrag å restaurere Kiellands glassmalerier i Nidarosdomen, og det blei starten på hans store interesse for denne kunstarten. Dette førte til at han senere selv fikk utføre glassmalerier i Mikaelskapellet (1954), Mariakapellet (1979), Olavskapellet (1980) og i Vestfronttårnet (ca. 1985). Han studerte og beundret middelalderens glassmaleri, men var klar på at han ville bruke sitt eget moderne formspråk framfor å kopiere middelalderstilen. Sitt første store oppdrag som glasskunstner fikk Oddmund i 1957. Han laget 10 glassvinduer på sideskipets nordvegg i Molde kirke på oppdrag fra arkitekten Finn Bryn. I Dagbladet 17. oktober 1957 blir han på bakgrunn av dette arbeidet fremstilt som en fornyer av norsk glassmaleri. Molde kirke representerer også en milepæl i norsk kunsthistorie, dette var det første nonfigurative verk i norsk monumentalt glassmaleri. Oddmunds glassmalerier er også å finne i kapellet på Vor Frues Hospital i Oslo, i Grorud kirke, Grefsen kirke og Haslum krematorium.

 

Overskrift i Adresseavisen.
Overskrift i Adresseavisen 22. desember 1978.

Marit Hofstad har skrevet hovedfagsoppgave om Oddmunds glassmalerier i Nidarosdomen, og hun betegner ham som en særegen, frodig og viljesterk personlighet som ikke var villig til å inngå kompromisser. I følge Hofstad var hele Oddmund Kristiansens liv var preget av at han ville være kunstner og han ville gjøre det på sin egen måte. Etter manges mening er han en kunstner som har fått lite offentlig anerkjennelse i forhold til sin store innsats, og da spesielt som en av våre fremste glassmalere etter krigen.
 

Kilder:
Tove Haukeli: Katalog over Oddmund Kristiansens liv og virke
Marit Hofstad: Oddmund Kristiansen – en viljesterk personlighet
Marit Hofstad: Middelalder og modernitet i Oddmund Kristiansens glassmalerier i Nidaros Domkirke