- med vaksiner fra Pfeizer. Hver uke mottar Storfjord mellom 10 og 15 vaksiner. Vaksinen må settes to ganger med tre ukers mellomrom for å kunne gi full effekt. 97% av de vaksinerte er beskyttet av dette, noe som gir stor trygghet.  

 

Etter hvert kan det bli aktuelt med massevaksinasjon med en ny vaksine, såkalte Oxford vaksinen. Storfjord kommune er rustet for å kunne gjøre massevaksinering på kort varsel og har kapasitet til å vaksinere opptil halve befolkningen i løpet av 2-4 uker. Per i dag vet vi ikke når vi får Oxford vaksinen, men vil komme tilbake med mer informasjon.

 

Rekkefølgen for vaksinen

Vaksineringen foregår etter en bestemt rekkefølge, ut fra hvem i befolkningen som er mest sårbar for Covid-19 og hvem som blir mest eksponert for det i sin jobb. Ut fra FHI sine anbefalinger har vi altså følgende rekkefølge for prioritering:

  1. Beboere på sykehjem og omsorgsboliger (Åsen omsorgssenter)
  2. Brukere av pleie-omsorgstjenester, slik som hjemmetjenesten med flere: det er egen liste for prioritering som avdelingsledere i kommunen har.
  3. Fra 10.01.20 blir dessuten 20% av dosene gitt til helsepersonell, det vil si legetjenesten, legevakten og helsepersonell i helse-omsorgstjenesten. Kommunen  har utarbeidet en egen liste for prioritering av ansatte (hvem skal få når).
  4. Hjemmeboende eldre ned til 85 år som ikke bruker pleie-omsorgstjenester: trolig tidligst i midten av februar 2021, og disse vil bli kontaktet for å ta vaksinen når det nærmer seg (minst en uke i forveien).
  5. Hjemmeboende eldre ned til 65 år som ikke bruker pleie-omsorgstjenester: trolig tidligst i begynnelsen av mars 2021, og disse vil bli kontaktet for å ta vaksinen når det nærmer seg (minst en uke i forveien).
  6. Personer i risikogrupper: fastlege vil finne ut hvem dette er, og vil starte mest trolig ila mars måned. VI vil ta kontakt når dette nærmer seg (minst en uke i forveien).
  7. Resterende del av befolkningen vil trolig få vaksinen vår/sommer 2021.

 

Når får du vaksinen?

Det er fortsatt usikkerhet om hvor mange doser vi får tilsendt uke for uke. Det vil si at vi kun kan planlegge vaksinasjon uke for uke, og kan ikke gi en sikker vaksinasjonsplan enda. Derfor trenger Ingen å ta kontakt med legekontoret om vaksinen: vi vil gi mer informasjon og kontakte de som er aktuell for vaksine fortløpende i tiden fremover .Vi anbefaler at du følger med på våre oppdateringer ukentlig, som legges ut på kommunens hjemmeside og Facebook.

 

Alle innbyggere i Storfjord må ta stilling til om de skal ha vaksinen eller ikke, og vi håper og anbefaler alle å ta denne.

 

Generelt om vaksineringen, følg link fra FHI: https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-pa-1-2-3/

Sjekk også ut denne linken til vår egen hjemmeside: https://www.storfjord.kommune.no/koronavirus-temaside.524984.no.html

 

 

Hans-Olav H. Eriksen og Stian Andersen

Kommuneoverleger – Stordfjord kommune