samtlige er i Tromsø og knyttet til russisk fiskebåt/person fra utland. Disse har vært i karantene fra ankomst, og det er ingen videre smitte. Vår kommune har ikke hatt smitte på lang tid.

 

Vaksinasjon

Vaksinasjonen er kommet godt i gang, og Storfjord kommune har vaksinert alle beboere på sykehjem og brukere av hjemmetjenesten med dose nr 2 ila februar måned. Det betyr at alle beboere her vil har fullverdig immunitet for Korona  fra 01.03.21, og nye retningslinjer for besøk til sykehjem vil evalueres innen den tid.

 

Vi vet antall doser uke for uke, det vil si at vi ikke vet hvor mange doser vi får om to uker. I tillegg har retningslinjene fra FHI endret seg flere ganger, og kan skje igjen. Det gjør det vanskelig å forutse når hver enkelt innbygger vil få sin dose. Denne uken og de neste 3-4 ukene vil vi vaksinere innbyggere ned til 75 år, før vi starter med personer i alderen 65-75 år og personer i risikogrupper (se link for hvem dette er):

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

 

Vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte, og du som innbygger trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi vil ta kontakt med deg når den tid kommer. 

 

Besøk og arrangement

Mange har spørsmål om retningslinjer for besøk og arrangement, som hvor mange kan vi ha på besøk, kan vi ha et arrangement eller samling.  Disse er kontinuerlig oppdatert på følgende link:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege