Alle er nærkontakter, og det har dukket opp enkelte smittesituasjoner spredt i Tromsø kommunen. Sist er smitte på skolen i Ramfjord.

 

I Balsfjord kommune er det påvist 7 smittede personer denne uken, der tre klassetrinn (barneskole) er satt i karantene. Foreløpig er heldigvis alle prøvesvar fra nærkontakter negativ (157 tester), men situasjonen er fortsatt uavklart og det er nøye oppfølging inn i kommende uke. 

 

Storfjord har ingen smittede på lengre tid, og det er ingen grunn til å mistenke smitte i kommunen vår.

  

Vaksinasjon

Som tidligere gjengitt vil Storfjord fortsette å vaksinere personer ned mot 80 år frem mot påske, dette med Pfizer vaksinen. Kommunen får bare et mindre antall doser en gang i uken (fra 0 til 20 doser, det varierer mye). Som kjent er Astra Zeneca satt på vent inntil videre, og det er usikkert når det eventuelt vil startes opp igjen med disse vaksinene. Storfjord har vaksinert rundt 7% av befolkningen og er blant kommunene med flest vaksinerte i Troms og Finnmark. Vaksinasjonsteamet med Mona Willumsen og Karen Nyheim har gjort en grundig og bunnsolid jobb med vaksinasjonen. 

   

For alle innbyggerne i Storfjord, eldre som helsepersonell: vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi vil ta kontakt med deg når den tid kommer. 

 

Råd for helgen

I og med det er noe uavklart smittesituasjon i Tromsø og Balsfjord, anbefales det å redusere reising ut av kommunen utover det nødvendige. Videre minner vi på at alle må hold avstand i butikker og begrenset sosiale treffpunkt og møter. 

 

Med vennlig hilsen

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege