Det har gitt spredning til andre kommuner, og aktuell variant av virus fremstår som veldig smittsomt.

 

Det er nå påvist en smittet fra Balsfjord og en fra Storfjord, begge knyttet til utbruddet i Tromsø. Aktuell person fra Storfjord følges opp, og det er uklart om denne har vært i kommunen/i kontakt med noen. Vi anmoder folk til å ha lav terskel for og teste seg da vi anser viruset som veldig smittsomt.

 

Kriseledelsen vil fortsette å ha tett oppfølging og oppdatere umiddelbart hvis det er hendelser av betydning for våre innbyggere fremover.

  

Vaksinasjon

Totalt har over 50% av befolkningen i Storfjord fått første vaksinedose, med Pfizer. Hvor stor andel av befolkningen som er vaksinert varierer fra kommune til kommune, og påvirkes av størrelsen på kommunen og hvor stor del av befolkningen som er eldre. Mindre distriktskommuner med normal alderssammensetning av befolkning vil derfor bruke kortere tid på å vaksinere seg ned til normal-befolkningen, slik som Storfjord. Alle doser som mottas i kommunen, settes samme uke. Vi kan ikke påvirke antall doser vi får, og følger retningslinjene gitt av FHI for hvem som får vaksine når.  

 

Vi vaksinerer denne og neste uke personer ned til fødselsår ned mot 1968 og yngre grupper som skal prioriteres.

   

For alle innbyggerne i Storfjord: vaksinasjonsteamet vil fortsette å ta kontakt med deg direkte når det er din tur, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi kan ikke forutse mer enn to uker frem i tid om hvem og når vi skal gi vaksinen, siden vi får vite antall doser først to uker i forveien. Innbyggere må være forberedt på at vaksinasjonen vil fortsette utover sommeren, både for dose 1 og dose 2. Det er viktig at dette prioriteres. Vi gjør også oppmerksom på at innbyggere i Storfjord tar telefonen selv om det er ukjent nummer i tiden fremover.

 

Med hilsen

Stian Andersen

Ass. kommuneoverlege