Disse med mulig affeksjon av en rekke steder (apotek, butikker, spisesteder, treningssentre). Vi anbefaler innbyggerne i Storfjord om å unngå unødvendig reising/handletur til Tromsø helga 26.-28.02.21 til smittesituasjonen i byen er mer oversiktlig.

Vaksinasjon sykehjem og i mars

Storfjord har vaksinert alle beboere på Åsen sykehjem med 2.dose, og beboerne skal nå ha god immunitet for Clovid-19. Besøkende må fortsatt melde seg til sykehjemmet før besøk, men det er tryggere å kunne gi en klem og være nær sine kjære.

Vi vet antall doser til vaksinasjon kun en uke frem i tid,  og det er vanskelig å si når hver enkelt innbygger vil få sin dose. Denne uken og de neste 2-3 ukene vil vi vaksinere innbyggere ned til 75 år, før vi starter med personer i alderen 65-75 år og personer i risikogrupper (se link for hvem dette er):

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte, og du som innbygger trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi vil ta kontakt med deg når den tid kommer. 

 

Besøk og arrangement

Mange har spørsmål om retningslinjer for besøk og arrangement, disse er kontinuerlig oppdatert på følgende link: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

 

Med hilsen

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege