Den siste uken er det i underkant av 70 påvist smittede, som i stor grad er knyttet til student-miljøet. Storfjord har ingen påviste smittede i 2021.

 

I dagene fremover minner vi på viktigheten av å følge smittevernregler, som å holde avstand og vaske/sprite hender ofte når man er på butikk eller ute i det offentlige. Kriseledelsen vil fortsette å ha tett oppfølging og oppdatere umiddelbart hvis det er hendelser av betydning for våre innbyggere i dagene fremover.

  

Vaksinasjon

Totalt har i underkant av 40% av befolkningen i Storfjord fått første vaksinedose, noe av det høyeste i Troms og Finnmark. Alle doser som mottas i kommunen, settes samme uke. Vi kan ikke påvirke antall doser vi får, og følger retningslinjene gitt av FHI for hvem som får vaksine når.  Vi ber derfor om tålmodighet og forståelse for jobben vi gjør, og at vi ikke kan gi vaksiner til innbyggere som ikke faller inn under retningslinjene til FHI.

 

Neste uke vil vi fortsette med risikogrupper fra 65 år og ned til 18 år (fra eldst til yngst). Oppstart med vaksinering av normalbefolkningen nærmer seg. Nærmere informasjon vil komme.

 

Fastlegene har hentet ut pasientlister som viser hvem som er i risikogruppene, og disse vil også bli kontaktet direkte av vaksinasjonstemaet i tiden fremover. Se link for informasjon om risikogrupper i gruppe 5-7:  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper. Hvis man har fastlege i annen kommune og har risiko-tilstand, blir dette meldt til Storfjord kommune slik at det blir registrert for å få vaksine hos oss. Hvis du har en risikotilstand og det ikke er meldt til kommunen, gjerne kontakt din fastlege for å melde deg til oss.

   

For alle innbyggerne i Storfjord, om du er eldre, i risikogruppe eller helsepersonell: vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte når det er din tur, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi kan ikke forutse mer enn to uker frem i tid om hvem og når vi skal gi vaksinen, siden vi får vite antall doser først to uker i forveien. Innbyggere må være forberedt på at vaksinasjonen vil fortsette utover sommeren, både for dose 1 og dose 2. Det er viktig at dette prioriteres. Vi gjør også oppmerksom på at innbyggere i Storfjord tar telefonen selv om det er ukjent nummer i tiden fremover.

 

Med vennlig hilsen

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege