Tilfellet av smitte er i Tromsø (knyttet til mannskap på en båt med smitte). Nabokommunen Balsfjord fikk en positiv test fra arbeider fra utlandet på mandag: personen kom fra utlandet og rett i karantene, og har ikke vært ute i samfunnet. 

 

Det er altså god kontroll på smitten i vår region, men vi vil fortsette å ha tett oppfølging og oppdatering hvis det er hendelser av betydning for våre innbyggere. 

  

Vaksinasjon

Vaksinasjon med Pfizer fortsetter utover våren. Astra Zeneca er satt på pause, og personer som har fått dose 1 av Astra Zeneca vil få Pfizer med dose 2. Vaksinasjonsteamet vil ta direkte kontakt for å avtale time.

 

Denne uken har i overkant av 30% av befolkningen i Storfjord fått første vaksinedose, og vi holder fortsatt på med gruppene 65-75 år og personer mellom 18 og 64 år i særlige risikogrupper. I tillegg brukes 20% av dosene til å vaksinere kritisk helsepersonell, etter egen prioriteringsliste. Trolig vil vi starte med risikogruppe 5 og alder 55-64 innen midten av mai, men vil informere mer når det nærmer seg.

 

Fastlegene har hentet ut pasientlister som viser hvem som er i risikogruppene, og disse vil også bli kontaktet direkte av vaksinasjonstemaet i tiden fremover. Se link for informasjon om særlige risikogrupper (angitt med *):  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper. Hvis man har fastlege i annen kommune og har risiko-tilstand, blir dette meldt til Storfjord kommune slik at det blir registrert for å få vaksine hos oss.

   

For alle innbyggerne i Storfjord, om du er eldre, i risikogruppe eller helsepersonell: vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte når det er din tur, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi kan ikke forutse mer enn to uker frem i tid om hvem og når vi skal gi vaksinen, siden vi får vite antall doser først to uker i forveien. Innbyggere må være forberedt på at vaksinasjonen vil fortsette utover sommeren, både for dose 1 og dose 2. Det er viktig at dette prioriteres. Vi gjør også oppmerksom på at innbyggere i Storfjord tar telefonen ved ukjent nummer i tiden fremover.

 

Med vennlig hilsen 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege