I Storfjord er det nå lang tid siden forrige positive prøve. Det er altså god kontroll på smitten i vår region, men vi vil fortsette å ha tett oppfølging og oppdatering hvis det er hendelser av betydning for våre innbyggere.

  

Vaksinasjon

Vaksinasjon med Pfizer fortsetter i ukene fremover (Astra Zeneca er fortsatt på pause). Denne uken har rundt 22% av befolkningen i Storfjord fått første vaksinedose, og det gjøres en kontinuerlig solid innsats fra vaksinasjonsteamet ved Mona Willumsen og legetjenesten i Storfjord. Denne uken fortsetter vi med gruppen 65-75 år og personer mellom 18 og 64 år i særlige risikogrupper. Alle fastlegene i Storfjord har hentet ut pasientlister som viser hvem som er i risikogruppene, og disse vil også bli kontaktet direkte av vaksinasjonstemaet i tiden fremover. Se link for informasjon om særlige risikogrupper (angitt med *):  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper

   

For alle innbyggerne i Storfjord, eldre som helsepersonell: vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi vil ta kontakt med deg når den tid kommer. Det er viktig at innbyggere i Storfjord tar telefonen selv om det er ukjent nummer i tiden fremover.

 

Med vennlig hilsen

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege